• Odwiedziło nas: 98634 osób
 • Do końca roku: 120 dni
 • Do wakacji: -67 dni

56-400 Oleśnica

Sokołowice 24

Tel: (71) 314-02-32

Wtorek, 2014-09-02

Imieniny:

Dionizy, Izy

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

 

INFORMACJA

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach informuje,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014 r. według następującego harmonogramu:

9.00 – msza w kościele w Sokołowicach

10.00 – ogólnoszkolne spotkanie w hali sportowej szkoły

10.20 – spotkanie z wychowawcami w klasach

11.15 – odjazd autobusów

Dyrektor Szkoły

Artur Mosiak

 

Uwaga!!! Zmiana odjazdu autobusów.


ODJAZDY AUTOBUSÓW I BUSA SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2014

 


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

 


Wyprawka szkolna w 2014/15 r.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 1024), uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowej, przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

            Pomocy udziela się uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto (dochód  za sierpień 2014)
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologiczne, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej.
 3. uczniom (niezależnie od dochodu):

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

7)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I .

 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Kompletne wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

 

 

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Karta kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I

 

Karta zapisu

 

Wniosek

 

 


 

  Drodzy Państwo!

 

            Wielu ludzi powiedziało bardzo dużo o edukacji, która jest nieodzownym etapem rozwoju człowieka w dzisiejszym pięknym, lecz wymagającym świecie. Moim celem jest zainteresowanie Państwa ofertą przygody edukacyjnej, która może stać się udziałem Państwa dzieci, a wspominana będzie z pewnością przez całe życie. Pragnę utwierdzić Państwa w przekonaniu, że dokładamy wszelkich starań, aby, kierując się słowami Janusza Korczaka, „prowadzić dzieci drogą nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą”.

Mając na uwadze oczekiwania Rodziców, którzy nam zaufali oraz zaufają w przyszłości, dokładam wszelkich starań, aby kadra pedagogiczna, która jest wysoce wykwalifikowana
i nastawiona na poszukiwania, miała zapewnione warunki do twórczego angażowania się w wyżej wspomnianą przygodę edukacyjną. Wspólnie z Państwem chcę, aby w każdym z uczniów został odkryty jego diament, który będzie można szlifować tak, aby proces oraz efekty przynosiły radość wszystkim, a szczególnie dzieciom.

Nasza szkoła jest usytuowana w spokojnej okolicy, a bezpieczeństwo uczniów jest dla nas fundamentem skuteczności wszelkich działań. Wszyscy pracownicy szkoły dokładają starań, aby zagwarantować dzieciom maksymalnie skuteczne warunki rozwoju osobowości oraz nabywania nowych umiejętności.

 

To nas wyróżnia:

- profesjonalna, wykształcona i działająca z pasją kadra pedagogiczna,

- zorganizowane, bezpłatne dowozy dzieci do szkoły pod opieką odpowiedzialnych osób,

- możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, owoców i warzyw oraz wypicia mleka,

- zajęcia z psychologiem oraz logopedą w przyjaznym gabinecie wsparcia rozwoju ucznia,

- nauka języka angielskiego już od oddziałów zerowych,

- zajęcia informatyki prowadzone w profesjonalnej pracowni,

- twórcza, rodzinna i przyjazna atmosfera to dla nas standard,

- realizacja zajęć wychowania fizycznego w przestronnej, dobrze wyposażonej hali sportowej,

- rozwój umiejętności sportowych na treningach piłki siatkowej

- świetlica szkolna działająca do godziny 17.00

 

Proszę Państwa o sprawdzenie nas poprzez odwiedziny w naszej placówce podczas dni otwartych, które z myślą o Państwa dzieciach zorganizujemy 13.03.2014 r. (możliwość odwiedzenia szkoły w dniu pracy placówki w godz. 8-13) oraz 15 marca 2013 roku. Zapraszamy od godziny 11.00 do 13.00. Zapewnimy możliwość zwiedzania szkoły, udział
w zabawach ruchowych oraz plastycznych, uczestnictwo w konkursie z nagrodami oraz możność dokonania zapisu dziecka do szkoły. Zapraszamy osoby zdecydowane oraz niezdecydowane, gdyż liczymy na rozmowę, która pozytywnie wpłynie na decyzję o wyborze wspólnej przygody edukacyjnej.

 

 

W imieniu pracowników szkoły

 z  wyrazami szacunku

dyrektor Artur Mosiak

 


 • SUKCESY UCZNIÓW Z II KLASY

        13 czerwca w sali widowiskowej MOKIS-u w Oleśnicy odbyło się podsumowanie konkursów zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury.  Wśród ponad dwustu zaproszonych na uroczystość laureatów, znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 • Monika Gwiazdowska ( uczennica klasy VI), która zajęła I miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Humanistycznym oraz uzyskała tytuł finalistki etapu wojewódzkiego zDolnego Ślązaczka.
 • Marek Chotnicki ( uczeń klasy III) – l miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wesołe Myślenie” i III miejsce w Powiatowym Dyktandzie Ortograficznym,
 • Wojciech Graczyk ( uczeń klasy III) – III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wesołe Myślenie”.
 UCZNIOWIE Z SOKOŁOWIC NA GALI LAUREATÓW
czytaj więcej
 • TRZECIOKLASIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY - NAJLEPSI W POLSCE

Uczniowie klasy III zakończyli przygodę z projektem ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM.  Przez cały rok pod opieką nauczyciela i przy dużym wsparciu rodziców promowali zdrowy i aktywny styl życia. Zachęcali wszystkich do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń. Poprzez uczestnictwo w programie trzecioklasiści nauczyli się wiele. Chętnie sięgają po surowe warzywa i owoce, ograniczyli  podjadanie chipsów na przerwach, coraz częściej piją wodę, chrupią marchewkę i sięgają po owoce. Znamy już wyniki ogólnopolskiej rywalizacji. Uczniowie klasy III w etapie wiosennym zajęli I miejsce w Polsce.  Natomiast w podsumowaniu wszystkich etapów - Grand Prix  zajęli II miejsce ( na ponad 150 drużyn). To powód do dumy i satysfakcji. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza o dobrych nawykach żywieniowych przyniesie korzyści dla zdrowia.

TRZECIOKLASIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY - NAJLEPSI W POLSCE
 • WYCIECZKA NA ŚLĘŻĘ

 • ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIA -KLASA II

                W czwartek piątego czerwca bieżącego roku wybraliśmy się do Wrocławia na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn” oraz do Muzeum Radia Wrocław. Spod szkoły wyjechaliśmy około godziny 8.30. Pierwszym punktem na naszej „mapie atrakcji” znalazła się wizyta w restauracji KFC. O godzinie 10.30 wyszliśmy stamtąd i udaliśmy się do budynku Teatru Kameralnego we Wrocławiu. Spektakl rozpoczął się o godzinie jedenastej. Przez 75 minut mogliśmy podziwiać  scenki z życia tytułowych dzieci z Bullerbyn. Przedstawienie to przypomniało nam książkę, którą czytaliśmy, i poruszyło.

czytaj więcej

       5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy odbył się powiatowy etap ligi zadaniowej, organizowanej pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica. W finale matematycznych zawodów starli się najzdolniejsi matematycy z klas III, wyłonieni w toku eliminacji międzyszkolnych, w których brało udział 12 szkół. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia oraz pracy pod presją czasu, gdyż czas na rozwiązanie ośmiu zadań zamkniętych i pięciu otwartych był ograniczony.

 

 

 

czytaj więcej

             W ostatnią sobotę 31 maja o godz. 10.00 dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach Artur Mosiak gorąco powitał wszystkich zgromadzonych na dziedzińcu, rozpoczynając II Festyn Rodzinny „Rodzina z pasją”.

            W naszej szkole wielkie święto, mama z buzią uśmiechniętą,/ Tata też zadowolony, śle uśmiechy w różne strony./ Hej, hej, hej rodzina dziś zabawę wspólną rozpoczyna,/ Mama, tata, syn i córka wszyscy piękni jak laurka – popłynęły po chwili słowa i melodia pierwszej zwrotki piosenki napisanej specjalnie na tę okazję. Wykonała ją grupa wokalna naszych uczniów. Martwiliśmy się , choć nieco na wyrost, czy dopisze pogoda. O resztę nie mieliśmy obaw. Tłumnie zgromadzeni uczniowie, ich młodsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, nauczyciele mieli ochotę na wspólne spędzenie sobotniego, wolnego czasu.

SOBOTNIE SPOTKANIE PEŁNE PRZYJEMNOŚCI
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo