• Odwiedziło nas: 97973 osób
 • Do końca roku: 124 dni
 • Do wakacji: -63 dni

56-400 Oleśnica

Sokołowice 24

Tel: (71) 314-02-32

Piątek, 2014-08-29

Imieniny:

Beaty, Racibora

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

 

INFORMACJA

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach informuje,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014 r. według następującego harmonogramu:

9.00 – msza w kościele w Sokołowicach

10.00 – ogólnoszkolne spotkanie w hali sportowej szkoły

10.20 – spotkanie z wychowawcami w klasach

11.15 – odjazd autobusów

Dyrektor Szkoły

Artur Mosiak

 

Uwaga!!! Zmiana odjazdu autobusów.


ODJAZDY AUTOBUSÓW I BUSA SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2014

 


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

 


Wyprawka szkolna w 2014/15 r.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 1024), uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowej, przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

            Pomocy udziela się uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto (dochód  za sierpień 2014)
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologiczne, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej.
 3. uczniom (niezależnie od dochodu):

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

7)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I .

 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Kompletne wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

 

 

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Karta kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I

 

Karta zapisu

 

Wniosek

 

 


 

  Drodzy Państwo!

 

            Wielu ludzi powiedziało bardzo dużo o edukacji, która jest nieodzownym etapem rozwoju człowieka w dzisiejszym pięknym, lecz wymagającym świecie. Moim celem jest zainteresowanie Państwa ofertą przygody edukacyjnej, która może stać się udziałem Państwa dzieci, a wspominana będzie z pewnością przez całe życie. Pragnę utwierdzić Państwa w przekonaniu, że dokładamy wszelkich starań, aby, kierując się słowami Janusza Korczaka, „prowadzić dzieci drogą nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą”.

Mając na uwadze oczekiwania Rodziców, którzy nam zaufali oraz zaufają w przyszłości, dokładam wszelkich starań, aby kadra pedagogiczna, która jest wysoce wykwalifikowana
i nastawiona na poszukiwania, miała zapewnione warunki do twórczego angażowania się w wyżej wspomnianą przygodę edukacyjną. Wspólnie z Państwem chcę, aby w każdym z uczniów został odkryty jego diament, który będzie można szlifować tak, aby proces oraz efekty przynosiły radość wszystkim, a szczególnie dzieciom.

Nasza szkoła jest usytuowana w spokojnej okolicy, a bezpieczeństwo uczniów jest dla nas fundamentem skuteczności wszelkich działań. Wszyscy pracownicy szkoły dokładają starań, aby zagwarantować dzieciom maksymalnie skuteczne warunki rozwoju osobowości oraz nabywania nowych umiejętności.

 

To nas wyróżnia:

- profesjonalna, wykształcona i działająca z pasją kadra pedagogiczna,

- zorganizowane, bezpłatne dowozy dzieci do szkoły pod opieką odpowiedzialnych osób,

- możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, owoców i warzyw oraz wypicia mleka,

- zajęcia z psychologiem oraz logopedą w przyjaznym gabinecie wsparcia rozwoju ucznia,

- nauka języka angielskiego już od oddziałów zerowych,

- zajęcia informatyki prowadzone w profesjonalnej pracowni,

- twórcza, rodzinna i przyjazna atmosfera to dla nas standard,

- realizacja zajęć wychowania fizycznego w przestronnej, dobrze wyposażonej hali sportowej,

- rozwój umiejętności sportowych na treningach piłki siatkowej

- świetlica szkolna działająca do godziny 17.00

 

Proszę Państwa o sprawdzenie nas poprzez odwiedziny w naszej placówce podczas dni otwartych, które z myślą o Państwa dzieciach zorganizujemy 13.03.2014 r. (możliwość odwiedzenia szkoły w dniu pracy placówki w godz. 8-13) oraz 15 marca 2013 roku. Zapraszamy od godziny 11.00 do 13.00. Zapewnimy możliwość zwiedzania szkoły, udział
w zabawach ruchowych oraz plastycznych, uczestnictwo w konkursie z nagrodami oraz możność dokonania zapisu dziecka do szkoły. Zapraszamy osoby zdecydowane oraz niezdecydowane, gdyż liczymy na rozmowę, która pozytywnie wpłynie na decyzję o wyborze wspólnej przygody edukacyjnej.

 

 

W imieniu pracowników szkoły

 z  wyrazami szacunku

dyrektor Artur Mosiak

 


        13 czerwca w sali widowiskowej MOKIS-u w Oleśnicy odbyło się podsumowanie konkursów zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury.  Wśród ponad dwustu zaproszonych na uroczystość laureatów, znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 • Monika Gwiazdowska ( uczennica klasy VI), która zajęła I miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Humanistycznym oraz uzyskała tytuł finalistki etapu wojewódzkiego zDolnego Ślązaczka.
 • Marek Chotnicki ( uczeń klasy III) – l miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wesołe Myślenie” i III miejsce w Powiatowym Dyktandzie Ortograficznym,
 • Wojciech Graczyk ( uczeń klasy III) – III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wesołe Myślenie”.
 UCZNIOWIE Z SOKOŁOWIC NA GALI LAUREATÓW
czytaj więcej
 • TRZECIOKLASIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY - NAJLEPSI W POLSCE

Uczniowie klasy III zakończyli przygodę z projektem ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM.  Przez cały rok pod opieką nauczyciela i przy dużym wsparciu rodziców promowali zdrowy i aktywny styl życia. Zachęcali wszystkich do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń. Poprzez uczestnictwo w programie trzecioklasiści nauczyli się wiele. Chętnie sięgają po surowe warzywa i owoce, ograniczyli  podjadanie chipsów na przerwach, coraz częściej piją wodę, chrupią marchewkę i sięgają po owoce. Znamy już wyniki ogólnopolskiej rywalizacji. Uczniowie klasy III w etapie wiosennym zajęli I miejsce w Polsce.  Natomiast w podsumowaniu wszystkich etapów - Grand Prix  zajęli II miejsce ( na ponad 150 drużyn). To powód do dumy i satysfakcji. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza o dobrych nawykach żywieniowych przyniesie korzyści dla zdrowia.

TRZECIOKLASIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY - NAJLEPSI W POLSCE
 • WYCIECZKA NA ŚLĘŻĘ

 • ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIA -KLASA II

                W czwartek piątego czerwca bieżącego roku wybraliśmy się do Wrocławia na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn” oraz do Muzeum Radia Wrocław. Spod szkoły wyjechaliśmy około godziny 8.30. Pierwszym punktem na naszej „mapie atrakcji” znalazła się wizyta w restauracji KFC. O godzinie 10.30 wyszliśmy stamtąd i udaliśmy się do budynku Teatru Kameralnego we Wrocławiu. Spektakl rozpoczął się o godzinie jedenastej. Przez 75 minut mogliśmy podziwiać  scenki z życia tytułowych dzieci z Bullerbyn. Przedstawienie to przypomniało nam książkę, którą czytaliśmy, i poruszyło.

czytaj więcej

       5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy odbył się powiatowy etap ligi zadaniowej, organizowanej pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica. W finale matematycznych zawodów starli się najzdolniejsi matematycy z klas III, wyłonieni w toku eliminacji międzyszkolnych, w których brało udział 12 szkół. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia oraz pracy pod presją czasu, gdyż czas na rozwiązanie ośmiu zadań zamkniętych i pięciu otwartych był ograniczony.

 

 

 

czytaj więcej

             W ostatnią sobotę 31 maja o godz. 10.00 dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach Artur Mosiak gorąco powitał wszystkich zgromadzonych na dziedzińcu, rozpoczynając II Festyn Rodzinny „Rodzina z pasją”.

            W naszej szkole wielkie święto, mama z buzią uśmiechniętą,/ Tata też zadowolony, śle uśmiechy w różne strony./ Hej, hej, hej rodzina dziś zabawę wspólną rozpoczyna,/ Mama, tata, syn i córka wszyscy piękni jak laurka – popłynęły po chwili słowa i melodia pierwszej zwrotki piosenki napisanej specjalnie na tę okazję. Wykonała ją grupa wokalna naszych uczniów. Martwiliśmy się , choć nieco na wyrost, czy dopisze pogoda. O resztę nie mieliśmy obaw. Tłumnie zgromadzeni uczniowie, ich młodsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, nauczyciele mieli ochotę na wspólne spędzenie sobotniego, wolnego czasu.

SOBOTNIE SPOTKANIE PEŁNE PRZYJEMNOŚCI
czytaj więcej

           Marek Chotnicki i Wojtek Graczyk reprezentowali gminę Oleśnica w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym „WESOŁE MYŚLENIE”, który odbył się 21 maja w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury.  W etapie tym znaleźli się uzdolnieni matematycznie uczniowie klas trzecich, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia.  Zmagania konkursowe zakończyły się zwycięstwem uczniów naszej szkoły:

MAREK  CHOTNICKI zajął I miejsce w powiecie i jako jedyny rozwiązał wszystkie zadania konkursowe bezbłędnie, uzyskując maksymalną ilość punktów.

WOJTEK GRACZYK w rozgrywkach powiatowych zajął III miejsce.

NAJLEPSI MATEMATYCY W POWIECIE
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo